Kongre Programı Hakkında

ETKİNLİK PROGRAMI   
09:30-09:50 AÇILIŞ TÖRENİ  
09:50-10:00  OTURUMLARA GEÇİŞ ARASI  
   
10:00-11.00  I.OTURUM  
AHMET ZENGİN KONFERANS SALONU  
Oturum Başkanı:  Prof.Dr.Hamza ÇEŞTEPE  
1 Pınar SARAYDAR                                                      Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi  Hindistan Ve Pakistan’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne Katılması Ve Keşmir Meselesinin Örgütün Geleceğine Etkileri
2 Buse SÖZER-Şevval ÇINAR                                       Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi  Tek Taraflı Ayrılma Olgusu: Kırım ve Katalonya Örnekleri
3 Mesut Can AKÇAY-Kaan AKMAN-Metin ÖZ                                                                                                                                                                   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Krizlerin Çözümünde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Rolü: Suriye Krizi Örneği     
4 Yaşar ÇİÇEK                                                                                   Karabük Üniversitesi Narko-Terörizm Bağlamında Terörizmin Finansmanıyla Mücadele
5 Ersin GÜNGÖRDÜ                                                                          Marmara Üniversitesi İsrail Stratejik Kültürünün Ana Bileşenleri
   
METİN ÇOBAN KONFERANS SALONU  
Oturum Başkanı:  Dr.Öğr. Üyesi Zafer ÖZTÜRK  
1 Hülya UTKULUER YILDIRIM                                                       Yıldız Teknik Üniversitesi   İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı Döneminde Kültür Varlıklarına Yönelik İzlenen Politika                 
2 İlkut Taha TASLI                                                                      Yıldız Teknik Üniversitesi        Terör-Tarih İlişkisi ve Pkk Örneği                                  
3 İzzet Gökhan ŞİMŞEK                                                                                                     Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi      Vargas Regıme In Brazıl (1930-1945)  
4 Merve Nur ÇELEBİ                                              Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi              Battal Gazi ve Anadolu’da İslam-Bizans Mücadelesindeki Rolü                                    
   
Z-6 NOLU AMFİ  
Oturum Başkanı:  Dr.Öğr.Üyesi Deniz ŞÜKRÜOĞLU  
1 Ebru ÖZKUL                                                             Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi E-Ticaret Sitelerinde Satışa Sunulan Yüksek Kalite Algısına Sahip Markalardaki Fiyat İndirimlerinin Tüketici Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi
2 Taygun TERZİCİ                                                       Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mobil Uygulamaların Sunduğu Uygulama İçi İçerik Veya Hizmeti Satın Alan Tüketicilerin Satın Alma Sonrası Davranışları Üzerine Bir Çalışma
3 Esra AKPOLAT                                                         Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrencilerinin Harcamalarının Analiz Ve Zonguldak Ekonomisine Katkısı
4 Merve ALBAYRAK                                                         Eskişehir Osmangazi Üniversitesi    Kadınların İşgücüne Katılımını Etkileyen Faktörler ve Türkiye-Müslüman Ülkeler Karşılaştırması
     
11:10-12:10 II. OTURUM  
AHMET ZENGİN KONFERANS SALONU  
Oturum Başkanı:  Doç.Dr. Ertuğrul YILDIRIM  
1 Buğra Çağrı ŞAHİN                                                                                                                   Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   Beşeri Sermaye, İhracat, Ekonomik Büyüme: Türkiye Ekonomisi Üzerine Nedensellik Analizi
2 Serenay DIRAZ                                                         Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tasarrufun Teorik Geçmişi Ve Türkiye’de Hanehalkı Tasarruflarının Değerlendirilmesi
3 Mehmet Salih YEŞİLKUŞ                                                                                                                    Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Enerji İthalat Bağımlılığı Ve Cari Açık İlişkisi: Türkiye Örneği
4 Dilek AYDIN                                                             Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörler
5 Egemen GÜNEŞ                                                                                                            Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Finansal Okur Yazarlık
   
METİN ÇOBAN KONFERANS SALONU  
Oturum Başkanı:  Dr.Öğr.Üyesi Recep YÜCEDOĞRU  
1 Fethiye Eda KALYONCU                                                           Kocaeli Üniversitesi Max Beckmann’ın Sanat Anlayışının Tarihsel Perspektiften İncelenmesi
2 Semih BALABAN                                                 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi      X. Yüzyıl Devlet Adamlarından Kadı Tarsusî Ve ‘’Siyeru’s-Sugur’’ Eserinin Tahlîli
3 Melis İŞLEK                                                                                                                                    Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kent İçi Raylı Ulaşım Sistemlerinin Kentsel Toprak Rantına Etkisi: Literatür Üzerinde Genel Bir Değerlendirme
4 Tuğba YILMAZ                                                         Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Dil Ağırlıklı Ortaokul 5.Sınıf Öğretim Programının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarına Ve Öz Yeterlik İnançlarına Etkisi
   
Z-6 NOLU AMFİ  
Oturum Başkanı:  Dr.Öğr. Üyesi Volkan BEKTAŞ  
1 Deniz MOLLAHAMZAOĞLU                                                       Üsküdar Üniversitesi 18-24 Yaş Arası Gençlerde Madde Kullanımı Sebepleri Ve Suç İşleme Üzerindeki Etkisi
2 Gökçe KOCAMAZ-Nur Ceren ERENOĞLU-Sinem HATAN      Üsküdar Üniversitesi Çocuklarda Madde Bağımlılığının Önlenmesine Yönelik Projeler Üzerine Bir İnceleme
3 Nilay NALÇACI-Ezgi TESİR                                                                                              Üsküdar Üniversitesi ''Sokakta Yaşayan Çocukların Aile İlişkileri Üzerine Bir İnceleme''
4 Bahriye ESELER-Fehime YÜCE-Rümeysa AYDINHAN          Üsküdar Üniversitesi Dezavantajlı Çocuklara Yönelik Bir Sosyalsorumluluk Projesi: Resmedilmiş Hayaller
5 Rabia BÜYÜKPINAR                                                                    Kocaeli Üniversitesi Türkiye'de Çocuk İşçi Ve Çocuk İşçi Ölümleri
   
14:00-15:00 III.OTURUM  
AHMET ZENGİN KONFERANS SALONU  
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Arzu TAY BAYRAMOĞLU  
1 Mesut Can AKÇAY-Ersin GÜNGÖRDÜ                                                                                Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Marmara Üniversitesi Entelektüel İktidar Portresi Olarak Oryantalizm Ve Türkiye Modernleşmesi
2 Hakan KARADİKEN                                                                Kocaeli Üniversitesi İbn Bacce’nin Siyaset Teorisinde Yalnız Yaşamın İmkânı
3 Umutcan TARCAN                                                                  Kocaeli Üniversites Niccolo Machiavelli'nin Siyaset Anlayışı Bağlamında Hukukun Araçsallaştırılması Sorunu
4 Esin Nesrin CEBECİ                                                                Akdeniz Üniversitesi Kierkegaard'ın Kaygı Temelli Umutsuzluk Felsefesinden Pozitif Psikolojideki Umut Kavramına Yolculuk
   
METİN ÇOBAN KONFERANS SALONU  
Oturum Başkanı:  Dr. Öğretim Üyesi Zeynep BAŞAK  
1 Beyzanur TEL                                                                          Aksaray Üniversitesi Türkiyede Bölgesel Gelir Dağılımı ve Farklılaştırılmış Asgari Ücret Uygulaması
2 Özge KARAKAYA - Merve Pelin ÇETİN                                                                                                                   Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Enflasyonun Makroekonomik Belirleyenleri: Türkiye Örneği
3 Muradiye GÜLEL                                                                                                                       Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sağlık ve Kalkınma İlişkisi
4 Serpil TETİK                                                         Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Türkiye’de Tarımsal Destek Uygulamaları ve Ekonomi İçerisindeki Yeri 
5 Aslı COŞKUN                                                            Yıldız Teknik Üniversitesi Emrah Serbes’in Eserlerinde Erkeklik Olgusu
     
15:10-16:10 IV.OTURUM  
AHMET ZENGİN KONFERANS SALONU  
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Sadık KILIÇ  
1 Elif KAHRAMAN-Fatime KORKUTAN                                                                                     Üsküdar Üniversitesi Çalışma Hayatında Mobbing: Gıda Sektöründe Çalışanlar Üzerinde Bir İnceleme: 
2 Gülizar BÜLBÜL-Gamze TEKE                                                           Üsküdar Üniversitesi Kayıt Dışı İstihdama Genel Bir Bakış: Evde Ek İş Yapan Kadınlar Örneği
3 Özlem GÜRSOY                                                                               Üsküdar Üniversitesi Dizilerin Türk Toplumunda Kadın İmgelemi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi / Kadın Dizisi
4 Yavuz Bülent BEKKİ                                                                         Kocaeli Üniversitesi Femisit Mi? Kadın Cinayeti Mi? Neden Birbirinin İkamesi Değildir? Hangisi Kullanılmalıdır?
5 Pınar EBE                                                                                         Kocaeli Üniversitesi Yoksulluk Ve Yoksulluğun Kadınsılaşması
   
METİN ÇOBAN KONFERANS SALONU  
Oturum Başkanı:  Prof.Dr. Necla AYAŞ  
1 Arzu YAŞAR-Sabriye KOÇHAN-Tuğçe HİDAYET          Üsküdar Üniversitesi Kayıt Dışı İstihdama Yönelik Üniversite Öğrencilerinin Tutumlarının İncelenmesi: Üsküdar Üniversitesi Örneği
2 Besra Ecer-Bilge DURAN                                                                   Üsküdar Üniversitesi Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Kaygı Düzeylerinin Araştırılması
3 Malike ORMANCI                                                                        Selçuk Üniversitesi Dijital Medyada Haber Doğrulama Organizasyonları
4 Mehmet Kürşad KULUALP                                                                                                                   Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tüketicilerin Elektronik Ticaret Faaliyetine Yönelik Tutumlarının Teknoloji Kabul Modeli İle İncelenmesi
5 Halil İbrahim CAMTOZ                                              Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Osmanlı Devletinde Mizah Basını ve Dalkavuk Dergisi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin